translation: If you are posting a question, please try search first. Your question may have already been answered.

NAML documentation   Watch a video
   Usages of this macro
... in lang_pl.naml
243
<translation><from>If you are posting a question, please try search first. Your question may have already been answered.</from><to>Jeżeli publikujesz pytanie, prosimy najpierw spróbować wyszukiwania. Odpowiedź na Twoje pytanie mogła już zostać opublikowana.</to></translation>