translation: Use the options below to precisely specify your search criteria.

NAML documentation   Watch a video
   Usages of this macro
... in lang_pl.naml
586
<translation><from>Use the options below to precisely specify your search criteria.</from><to>Użyj poniższych opcji, aby precyzyjnie określić kryteria wyszukiwania.</to></translation>